ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία μας  αναλύει τις ανάγκες του κάθε επιχείρησης, μελετάει  τις ανάγκες των target group στο οποίο απευθύνεται και στη συνέχεια προσφέρει προγράμματα διαφήμισης σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπα μέσα και internet.

Η εταιρεία μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες: