EXPO

  • Συμμετοχή σε Εκθέσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
  • Κατασκευή – Οργάνωση – Διαχείριση Περιπτέρου.
 
  • Happenings – Events – Προωθητικές Ενέργειες.
  • Διεκπεραίωση Εγγράφων – Μεταφράσεις – Διερμηνείες.