ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

SWOTANALYSI I.K.E.

SWOTANALYSI Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Διαφημιστικές Υπηρεσίες
Λύσεις Πληροφορικής
Εμπορία – Παραγωγή – Ανάπτυξη Λογισμικού
Εμπορία Η/Υ & Περιφερειακών
Εμπορία–Εγκατάσταση–Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας & Καταγραφής
Εμπορία και Αντιπροσώπευση Προϊόντων και Υπηρεσιών
Διαχείριση και Εκμετάλλευση Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

2015

  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

 SWOTANALYSI I.K.E.

Διακριτικός τίτλος: SWOT ANALYSI
Έδρα: Δήμος Κοζάνης
Οδός:

Παύλου Μελά 32 & Στάμκου Αν. 2
Κοζάνη – 50100

ΑΦΜ: 800649939
Δ.Ο.Υ.: Κοζάνης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 134068436000
Εταιρικό Κεφάλαιο: 3.000,00 €
Ημερομηνία Σύστασης: 03.04.2015

Στοιχεία Εταίρων