Σύμβουλοι Εξαγωγών – Στρατηγική Εξαγωγών.

  • Export Marketing & Export Consulting. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το πώς θα ξεκινήσετε τις εξαγωγές σας ή θα βελτιώσετε τις ήδη υπάρχουσες πωλήσεις σας στο εξωτερικό.
  • Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες σας και με συνεχή ενημέρωση για τις ενέργειες μας έχετε πάντα τον έλεγχο των εξαγωγικών σας δραστηριοτήτων χωρίς να ξοδεύετε χρόνο για τις διαδικασίες.
  • Στρατηγική Εξαγωγών, ανάλυση της αγοράς-στόχου, έρευνα για τον ανταγωνισμό, τους καταναλωτές και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε.
  • Έρευνα, ανάλυση και επιλογή του τρόπου «εισόδου» στις αγορές που σας ενδιαφέρουν, κανάλια διανομής, τρόποι συνεργασίας.
  • Προετοιμασία και προσαρμογή της εταιρίας, των προϊόντων και των συσκευασιών σας στις απαιτήσεις των αγορών.
  • Συνδυαστικές υπηρεσίες οργάνωσης της συμμετοχής σας και παρακολούθησης Διεθνών Εκθέσεων. Έλεγχος και αναφορές της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων σας στο εξωτερικό.