Διεκπεραίωση Εγγράφων – Μεταφράσεις – Διερμηνείες.

  • Μεταφραστές, διερμηνείς, ξεναγοί για τη συμμετοχή σας σε Εκθέσεις στο εξωτερικό.
  • Δίγλωσσα έντυπα, διαφημιστικό και προωθητικό υλικό, συσκευασίες προϊόντων, κατάλογοι, συμφωνητικά και συμβόλαια.
  • Διερμηνείς για επαφές, διαπραγματεύσεις, κλείσιμο συμφωνιών με δυνητικούς πελάτες καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.
  • Διεκπεραίωση εγγράφων, εξαγωγικών και συνοδευτικών παραστατικών, ενημέρωση για τις διαδικασίες εκτελωνισμού, έκδοση βίζας.