Τρέχοντα Προγράμματα


 

H SWOTANALYSI σας ενημερώνει για τα 4 νέα Προγράμματα ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι προδημοσιεύσεις των τεσσάρων πρώτων προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ:

1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

SWOTANALYSI  I.K.E.

Συμβουλευτικές & Διαφημιστικές Υπηρεσίες – Λύσεις Πληροφορικής
Π. Μελά 32 & Στάμκου Αν. 2

Κοζάνη – 501 00

Τ. 24610 50829 & 69 777 10 222

www.swotanalysi.gr

mailinfo@swotanalysi.gr