ΕΣΠΑ

To νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Ανακοίνωση Προδημοσίευσης τεσσάρων Προγραμμάτων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

swot analysi espaΟ Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκης και ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ κ. Α. Χαρίτσης ανακοίνωσαν την προδημοσίευση τεσσάρων προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόκειται για προδημοσίευση των προγράμματων με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων.

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι και ένα μήνα μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης.

Όταν πραγματοποιηθεί  η οριστική προκήρυξη του κάθε προγράμματος, η Πρόσκληση που θα περιέχει τους τελικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία  στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr  

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης  και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες. Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα. Οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

 

Τα πρώτα 4 προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ

1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ