Αγροτική ανάπτυξη

 

Η αγροτική οικονομία και ο πρωτογενής τομέας γενικότερα είναι από τους κυρίαρχους πυλώνες της οικονομίας μας.  Τα τελευταία χρόνια η αγροτική ανάπτυξη έχει αλλάξει ριζικά. Ο αγρότης του χθες δεν είναι σε καμία περίπτωση ο  αγρότης του σήμερα. Τα προϊόντα που παράγονται σήμερα στην Ελληνική γη έχουν πλέον και εξαγώγιμο χαρακτήρα. Πολλά από αυτά μεταποιούνται και από τον ίδιο τον παραγωγό,  με την βοήθεια χρηματοδοτικών εργαλείων.

 Με τον τρόπο αυτό η αγροτική οικονομία έρχεται να συμβάλλει:

  • Στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

  • Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής

  • Στην βελτίωση του περιβάλλον και της υπαίθρου

 Η swotanalysi παρέχει αξιόπιστες συμβουλές στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό  εργαλείο για την ανάπτυξη της  αγροτικής οικονομίας αρχίζοντας από την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και συμβουλεύοντας την κάθε επιχείρηση.