Ανεργία

Στην σημερινή εποχή, η προσφορά και η ζήτηση της εργασίας είναι μειωμένη. Για την αντιμετώπιση της ανεργίας η οποία φρενάρει την οικονομία, το κράτος έρχεται να συμβάλλει με διάφορα προγράμματα απασχόλησης.

Τα προγράμματα αυτά έχουν σκοπό την απασχόληση των νέων ανθρώπων και την αύξηση της προσφοράς στην κοινωνία. Νέες η και υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν εξειδικευμένο προσωπικό σε διάφορους τομείς.

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να προσλάβει μια επιχείρηση  προσωπικό με μειωμένο μισθολογικό κόστος. 

 

Η εταιρία μας, προσφέρει:

  • Την σύνταξη φακέλου προς τον ΟΑΕΔ

  • Την πλήρη και συνεχή ενημέρωση

  • Το σχεδιασμό της σωστής αξιοποίησης προσωπικού.