Εξαγωγικές Διαδικασίες – Πιστοποιητικά – Μεταφράσεις.

  • Πλήρη υποστήριξη των εξαγωγικών διαδικασιών με προετοιμασία και συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την ομαλή ολοκλήρωση τους.
  • Επικοινωνία και συντονισμός με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη όπως, λογιστές, εκτελωνιστές, μεταφορικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, τελωνεία, τράπεζες κλπ.
  • Προετοιμασία για έκδοση ειδικών πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εξαγωγικής διαδικασίας (απαραίτητα κυρίως για εταιρίες πώλησης τροφίμων και βιολογικών προϊόντων).
  • Μεταφράσεις εγγράφων, δημιουργία δίγλωσσης ιστοσελίδας, διερμηνείες, επικοινωνία με πελάτες/συνεργάτες στη γλώσσα τους.