Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας για Εξαγωγές.

  • Χτίσιμο εταιρικής ταυτότητας, διαχείριση προϊόντων και προσαρμογή των συσκευασιών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της χώρας-στόχου.
  • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης σας με σαφή εξωστρεφή προσανατολισμό. Οργάνωση τμήματος εξαγωγών.
  • Κοστολόγηση των προϊόντων σας για εξαγωγική χρήση.
  • Έρευνα, δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και συσκευασιών που θα σας βοηθήσουν να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά και να έχετε πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.
  • Χρήση τεχνολογικών εργαλείων που θα βελτιώσουν την λειτουργία της επιχείρησης σας για τις εξαγωγικές δραστηριότητες (δημιουργία ή βελτίωση ιστοσελίδας, Search Engine Optimization, Social Media, e-Commerce).