Αναζήτηση Πελατών και Έρευνα Αγοράς.

  • Αναζήτηση συνεργατών, πελατών, δικτύων διανομής, logistics. Εντοπισμός και επικοινωνία για λογαριασμό σας με εταιρίες του εξωτερικού που δυνητικά μπορούν να γίνουν πελάτες σας.
  • Δημιουργία λίστας εταιριών στη χώρα-στόχο οι οποίες εμπορεύονται ή διανέμουν τα προϊόντα που παράγετε. Δυνατότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης για λογαριασμό σας.
  • Έρευνα αγοράς της χώρας-στόχου με αναλυτικά στοιχεία για τη ζήτηση των προϊόντων σας, στοιχεία του ανταγωνισμού, ιδιαιτερότητες των καταναλωτών προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις τους.
  • Έρευνα για τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα-στόχο και μπορούν να επηρεάσουν την είσοδο σας στην αγορά της.
  • Έρευνα για τυχόν εξειδικευμένες απαιτήσεις τελωνειακών διαδικασιών ανά χώρα, ενημέρωση και συντονισμός με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (εκτελωνιστής, λογιστής, τελωνείο, μεταφορικές εταιρίες κλπ.)